Mår

Mistanke om husmår på loftet, da det larmer om natten og de tidligere morgentimer.

Hjælp til at få husmåren væk

Mistanke om husmår på loftet, da det larmer om natten og de tidligere morgentimer.

Der vil blive fortaget en gennemgang af loftrummet, for det vigtigt at få tjekket at der er en husmår, da en mus eller rotte kan larme en del. Så god ide at tænke over, hvornår på dagen det larmer, hvor voldsomt lydene kan være. Der vil på loftet blive tjekket for husmåren ekskrementer, det ligger mange gange i bunker i udvalgte områder. Husmåren urinere sit territorium af, for ikke andre husmår, skal komme ind. Det lugter fælt, så man ikke i tvivl. Der kan også være fund af fjer fra fugle, høns, æggeskaller og rester af smådyr. Mange gange kan isoleringen være rodet rundt i, undertaget flænset, her kan det gå grueligt galt. Der vil blive tjekket indgange for husmåren, har vi synlige huller i taget og tagudhæng, da en husmår kun skal have et hønseægstørrelse for at kunne komme ind, og her kan den sagtens trække sit bytte igennem. Udefra kan man bemærke om der er nogle steder, hvor der stikker fjer ud fra tagudhænget. Disse ting, er vigtige at få lukket af, eller repareret.

Hvad man kan forsøge selv med – Stress husmåren

Banke hårdt i loftet, når den larmer. Sætte en radio eller andet op der larmer samt lys i dagstimerne, inden du tager af sted på job. Husmåren er nataktiv og ønsker fred og ro til at sove.

Man kan forsøge med ultralyd apparater, nogen steder fungere det, men her er det faktisk en vigtig ting at vide, hvis først, husmåren er indenfor på loftet, og den bliver sat op, virker det ikke – min erfaring.

Stærke duftet kan der også forsøges med såsom naftalin, paradiklorbenzol eller hjortetaksolie, det bryder husmåren sig ikke om.

Husmårens udseende

Her er det vigtigt at artsbestemme husmåren fra skovmåren, da skovmåren er totalfredet. Skovmåren har en gul halsplet, hvor husmåren har en hvid halsplet, der strækker sig ud til forbenene. Skovmårens snude er sort, hvor husmårens snude er lys.

Husmårens pels er brunlig med en busket hale, som er 25 cm lang. I alt er husmåren ca. 70 cm lang. Fra snudespids til halerod ca. 45 cm lang. Dens højde er ca. 12 cm. Husmår hunnen vejer 1-1 ½ kg, hannen vejer 1 ½ – 2 kg. De parre sig i juli/augustmåned, her kan den forlænge sin drægtighed og føde sit kuld på 2 – 4 unger, først i marts/aprilmåned. Hendes æg befinder sig i et hvilestadium i livmoderen, som først sætter sig fast i livmodervæggen for at udvikle sig i februar/martsmåned, har en fosterudvikling på en månedstid.

En husmår en fantastisk klatrer, og kan sagtens klatre lige op af en mur, eller vælger den bag nedløbsrøret. God ide at tjekke dens eventuelle vej op.

Husmåren har en fredet periode, fra 1. februar frem til 31. august. Hvis man fanger en husmår, skal man sikre sig at den ikke har unger, da ellers ungerne kan dø af sult. Husmårens unger kan først klare sig efter 5-6 måneder, hvor de forlader deres moders rede. En husmår unge, kan selv få unger, når den er 1 år gammel.

Ved fældeopsætning skal der tjekkes 1 til 2 gange dagligt af ejer. Hvis ejer forlader ejendommen grundet ferie eller andet skal der laves en aftale eller fælden skal sikres så den ikke smækkes i. Skadedyrsfirmaet skal kontaktes hurtigst muligt ved fangst i fælden.