Døjer I med mus, rotter eller andre skadedyr? Så kontakt

BR Skadedyrsbekæmpelse

9600 Aars, Tlf. +4540413207

Har du råd til at holde rotter?
I landbrug og industri er der grund til at gøre en ekstra indsats for at holde rotterne på afstand.
Hygiejnen spiller en stor rolle og "hærværk" på inventar og bygninger koster mange penge.

Derfor kan det betale sig at lave en aftale med BR Skadedyrsbekæmpelse om tilsyn med Deres ejendom/virksomhed.
Sådan bekæmper vi rotterne!
Hvorfor bruge privat skadedyrsbekæmper?
Fordi skaden ofte er sket inden du får besøg af Kommunens rottefænger. Og ifølge loven har kommunen pligt til at bekæmpe rotterne, men de har ikke pligt til at undersøge private/erhverv afløbsledninger/kloak med kloak TV på privat grund.
Som husejer er man økonomisk ansvarlig for den del af kloakken, der befinder sig inde på egen grund.
Et rotteangreb kan, hvis man ikke passer på, meget vel resultere i femcifrede beløb til udbedring af skader.
10 gode ”staldtips”
Ryd gemmesteder:
  • Brædder fjernes eller klodses op.
  • Jordbunker langs ydermure fjernes.
  • Tagplader fjernes eller klodses op.
  • Vegetation holdes 1 meter væk fra bygningerne.
Fjern foder:
  • Spildt foder fejes altid op.
  • Foder må ikke ligge frit tilgængeligt.
Luk smuthuller:
  • Huller i sokler og murværk repareres med net og beton.
  • Døre og porte skal slutte tæt og skal altid holdes lukket.
  • Rørgennemføringer tætnes med net og beton.
  • Udmugningsanlæg sikres med en plade ved åbningen.

Læs mere om rotter og rottebekæmpelse